Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vzory smluv a písemností

► Vzor Smlouvy o podnájmu družstevního bytu (jeho části) k ošetření vztahu mezi nájemcem (členem družstva) a podnájemcem (nečlenem) dle zák.89/2012 Sb. - NOZ.

Smluvní vztah podléhá souhlasnému stanovisku pronajímatele - Bytového družstva Morávkova.

 

Vzor smlouvy o podnájmu družstevního bytu ke stažení zde

 

► Vzor Smlouvy o převodu družstevního podílu z člena družstva na nabyvatele za úplatu (někdy chybně označováno jako "prodej bytu").

 

► Vzor Smlouvy o převodu družstevního podílu společnými členy družstva na nabyvatele za úplatu.

 

Smluvní vztah nepodléhá souhlasnému stanovisku Bytového družstva Morávkova, nicméně dnem doručení/převzetí podepsané a ověřené smlouvy o převodu družstevního podílu bytovému družstvu Morávkova nastává právní vztah mezi nabyvatelem a družstvem.

 

Vzor Smlouvy o převodu družstevního podílu členem družstva zde

 

Vzor smlouvy o převodu družstevního podílu společnými členy zde

 

► Vzor Předávacího protokolu k bytu - zápis stavu bytu v době převzetí, stavy elektroměrů, vodoměru, předávky klíčů apod.

 

Vzor Předávacího protokolu k bytu zde

 

► Vzor Plné moci k zastupování na ČS

 

Vzor plné moci zde